Her kan du installere skrivarar som du kan bruke på Høyanger vidaregåande skule.

På skulen er det 4 skrivarar tilgjengelig og desse er plassert slik:

Skrivar 1, utanfor førebuingsrommet til lærararane
Skrivar 2, innanfor skyvedøra i hesteskoen, yrkesfag
Skrivar 3, korridor utanfor frisørsalongen/biblioteket
Skrivar 4, korridor, administrasjon

Du kan velje sjølv om du vil installere drivar på maskina di slik at du kan printe direkte frå denne, eller du kan laste opp dokument via EveryonePrint.

Utskrift kan du hente på ein (samme kva for) av skrivarane ovanfor med å logge på med skulekortet ditt eller Feide-brukarnamn og passord.
Du må ha eit skulekort som inneheld ein MiFare-chip.

Her kan du laste ned drivarar

Her kan du finne PUK-koden din (Feide-brukarnamn og passord)

Her kan du logge på EveryonePrint (Feide-brukarnamn og passord)

 

OneDrive

Vi har hatt ein del utfordringar knytt til synkronisering gjennom OneDrive-klienten
1. Bruk nyaste klient
2. Ikkje bruk "OneDrive for Business"
3. Prøv å legge til skule.sfj.no-kontoen i klienten som berre står som «OneDrive», får du til det har du nyaste klient
4. Dei som har Windows 10 eller MS Office 2016 installert og oppdatert skal ha nyaste versjon av OneDrive-klienten
5. Har du ikkje nyaste klient så last den ned: enten gjennom Windows Update, skule.sfj.no-installasjonen av Office eller herifrå http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=248256

Kva for versjon av OneDrive nyttar eg? https://support.office.com/nb-NO/article/Hvilken-versjon-av-OneDrive-bruker-jeg-19246eae-8a51-490a-8d97-a645c151f2ba